Spracovanie podvojného účtovníctva pre akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, či osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne…

Spracovanie jednoduchého účtovníctva pre živnostníkov a organizácie nezaložené za účelom podnikania napr. združenia, politické strany, cirkevné organizácie, nadácie, športové kluby…

Spracovanie miezd a personalistiky – vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd, prihlášky, zmeny, odhlášky zamestnancov aj zamestnávateľa, štatistické výkazy, výstupné zostavy, dokumentácie…