Našu firmu manažujem tretí rok. Za tento čas sa snažím vytvoriť našim zamestnancom príjemné pracovné prostredie, ktoré napomáha k ich spokojnosti, a tak môžu svoju prácu robiť efektívne a zodpovedne. Účtovníctvu sa venujem 10 rokov. Za toto obdobie som sa venovala podnikateľom, živnostníkom, nadáciám, fondom, občianskym združeniam, školám, farnostiam, cirkevným organizáciám, neziskovým organizáciám, zväzom a záujmovým združeniam. Poskytujem školenia a poradenstvo v oblasti účtovníctva. Spoločne s mojim tímom Vám ponúkame naše služby, s ktorými budete určite spokojní.