Už 25 rokov poskytujem finančné, ekonomické a účtovné poradenstvo celému spektru organizácií. Našim klientom ponúkam profesionálny dozor nad správnosťou zostavenia účtovných závierok a daňových priznaní. Ručím za dobre odvedenú prácu všetkých členov nášho tímu.