Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. sa venuje najmä ekonomickému a finančnému poradenstvu zamerané na neziskové mimovládne organizácie. Organizujeme školenia a semináre pre ekonómov a manažérov mimovládnych organizácií. Prevádzkujeme poradenský portál, kde môžu neziskové organizácie nájsť novinky z oblasti účtovníctva, ekonomiky, miezd, daní, legislatívy a taktiež právne poradenstvo.