Spracovanie daňových priznaní, daňových priznaní k DPH, kontrola účtovníctva, rekonštrukcia účtovníctva, reporting pre vedenie firmy, vypracovanie organizačných interných smerníc, vystavovanie faktúr…

Ďalšie služby

Spracovanie daňových priznaní

  • po zostavení účtovnej závierky spracujeme daňové priznanie
  • vytvoríme inventarizačné zápisy
  • vytvoríme poznámky

Kontrola účtovníctva

  • skontrolujeme formálnu správnosť účtovných zápisov
  • skontrolujeme výkazy

Vypracovanie organizačných interných smerníc

  • vypracujeme organizačný poriadok
  • vypracujeme pracovný poriadok
  • vypracujeme mzdový poriadok
  • vypracujeme prevádzkový poriadok

Rekonštrukcia účtovníctva

  • Spätné spracovanie účtovníctva a daňových priznaní klientom.